คำสั่ง

ภาษาอังกฤษ


n command
หน่วยนับ: คำสั่ง, เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: คำบัญชา
คำที่เกี่ยวข้อง: order , word of command
ตัวอย่างประโยค: อธิบดีกรมตำรวจมีคำสั่งให้โยกย้ายนายตำรวจทั่วประเทศ