คำสัญญา

ภาษาอังกฤษ


n promise
ความหมายเหมือนกับ: คำสาบาน , คำปฏิญาณ , คำสัตย์ , สัจจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: vow , pledge , oath , swearer
ตัวอย่างประโยค: เขาทำอะไรไม่ได้ตามชอบใจเพราะมีคำสัญญาของเขาเป็นชนักติดหลังอยู่