คำสอน

ภาษาอังกฤษ


n teaching
ความหมายเหมือนกับ: ตำรา , คำสั่งสอน , คำอบรม
คำที่เกี่ยวข้อง: doctrine , instruction
ตัวอย่างประโยค: ศาสนาทุกศาสนามีคำสอนที่ต้องการให้คนเป็นคนดี