คำสรรเสริญ

ภาษาอังกฤษ


n praise
คำอธิบาย: ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: eulogy , encomium , laudation , commendation , panegyric
คำตรงข้าม: คำเหยียดหยาม , คำว่ากล่าว
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน