คำสบถ

ภาษาอังกฤษ


n swear word
คำอธิบาย: คำพูดหรือคำด่าที่หลุดปากออกมาเพื่อแสดงความรู้สึก
หน่วยนับ: คำ
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบหลุดคำสบถที่หยาบคายออกมาบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัยไปซะแล้ว