คำวิงวอน

ภาษาอังกฤษ


n request
ความหมายเหมือนกับ: คำขอร้อง , คำร่ำร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: appeal , desire
ตัวอย่างประโยค: การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน