คำลามก

ภาษาอังกฤษ


n obscene word
คำอธิบาย: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
คำที่เกี่ยวข้อง: lewd word
ตัวอย่างประโยค: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด