คำร้องเรียน

ภาษาอังกฤษ


n complaint
คำอธิบาย: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
ความหมายเหมือนกับ: คำร้อง , คำร้องทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: case , suit
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top