คำร้องขอ

ภาษาอังกฤษ


n petition
คำอธิบาย: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: appeal , entreaty , application , request
ตัวอย่างประโยค: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา