คำราม

ภาษาอังกฤษ


v growl
คำอธิบาย: ทำเสียงขู่, ทำเสียงจากในคอดังน่ากลัว
ความหมายเหมือนกับ: ขู่คำราม
คำที่เกี่ยวข้อง: roar , snarl , grumble , bellow , bluster
ตัวอย่างประโยค: สิงโตคำรามอย่างโกรธเคือง