คำราชาศัพท์

ภาษาอังกฤษ


n royal word
คำอธิบาย: คำเฉพาะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย, ต่อมาหมายรวมถึงคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการและสุภาพชนด้วย
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: ราชาศัพท์
คำที่เกี่ยวข้อง: royal language , terms of reverence
ตัวอย่างประโยค: สตรีที่มีบรรดาศักดิ์เป็นท่านผู้หญิงมิได้มีระเบียบให้ใช้คำราชาศัพท์