คำรับรอง

ภาษาอังกฤษ


n guarantee
คำอธิบาย: ถ้อยคำรับประกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: pledge
ตัวอย่างประโยค: ในแบบฟอร์มการเสนอโครงการจะต้องมีคำรับรองของผู้เสนอโครงการว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครมา