คำย่อ

ภาษาอังกฤษ


n abbreviation
คำอธิบาย: คำสั้นๆ ที่ใช้แทนคำเต็ม
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: ตัวย่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: abridgement , short form
ตัวอย่างประโยค: ลักษณะของข้อความที่ใช้ในเพจเจอร์มักเป็นแบบสั้นๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก