คำยืนยัน

ภาษาอังกฤษ


n confirmation
คำอธิบาย: คำพูดอันประกอบด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: insistence , corroboration , affirmation
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีเดินทางไปย่างกุ้งเพื่อขอคำยืนยันจากพม่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพม่าที่ต้องการเดินทางกลับรัฐบาล