คำยาก

ภาษาอังกฤษ


n vocabulary
ความหมายเหมือนกับ: คำศัพท์
คำที่เกี่ยวข้อง: word , term , glossary , terminology
n vocabulary
ความหมายเหมือนกับ: คำศัพท์ , ศัพท์
คำที่เกี่ยวข้อง: words , jargon , lingo , terms