คำมั่นสัญญา

ภาษาอังกฤษ


n promise
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: คำสัญญา , คำสาบาน , คำปฏิญาณ , คำสัตย์ , สัจจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: vow , pledge , oath , swearer
ตัวอย่างประโยค: เขาลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาสุภาพบุรุษที่เคยให้ไว้