คำพูดไม่จริง

ภาษาอังกฤษ


n lie
ความหมายเหมือนกับ: คำปด , คำเท็จ , คำโกหก
คำที่เกี่ยวข้อง: falsehood
n lie
ความหมายเหมือนกับ: คำปด , คำเท็จ , คำโกหก
คำที่เกี่ยวข้อง: falsehood