คำพยากรณ์

ภาษาอังกฤษ


n forecast
ความหมายเหมือนกับ: คำทำนาย
คำที่เกี่ยวข้อง: prediction , prophecy , augury , divination , foretelling
ตัวอย่างประโยค: โหรในสมัยโบราณนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถวายคำพยากรณ์แด่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น