คำปราศรัย

ภาษาอังกฤษ


n speech
ความหมายเหมือนกับ: สุนทรพจน์ , คำพูด
คำที่เกี่ยวข้อง: address , harangue , oration
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนพากันไปชุมนุมฟังคำปราศรัยหรือการอภิปรายของพรรคเอกภาพที่ท้องสนามหลวง