คำนูณ

ภาษาอังกฤษ


v multiply
คำอธิบาย: ทำให้มากขึ้นตามส่วน
ความหมายเหมือนกับ: คูณ , ทบ
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าวาณิชย์ก็คำนูณพูนเพิ่มทรัพย์