คำนึง

ภาษาอังกฤษ


v consider
ความหมายเหมือนกับ: พิจารณา , ทบทวน , นึกตรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: contemplate , think of , mediate
ตัวอย่างประโยค: พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน