คำนินทา

ภาษาอังกฤษ


n gossip
คำที่เกี่ยวข้อง: idle talk , rumor