คำนำหน้า

ภาษาอังกฤษ


n title
ตัวอย่างประโยค: ชาวอังกฤษคนหนึ่งในกรุงเทพฯ ไม่ชอบให้ใครเรียกชื่อเขาโดยมีคำนำหน้าว่า นาย