คำนาม

ภาษาอังกฤษ


n noun
คำอธิบาย: คำนามคือคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ
ตัวอย่างประโยค: ไวยากรณ์การกเป็นไวยากรณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ของคำกริยากับคำนาม