คำนับ

ภาษาอังกฤษ


v salute
คำอธิบาย: ทำความเคารพ, ทำความเคารพโดยก้มศีรษะให้
ความหมายเหมือนกับ: โค้ง , เคารพ
คำที่เกี่ยวข้อง: greet
ตัวอย่างประโยค: เขาเข้าไปในวิหารแล้วคำนับเทพยดาฟ้าดิน