คำธรรมดา

ภาษาอังกฤษ


n simple word
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันนี้คำว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ดูจะเป็นคำธรรมดาที่ได้ยินได้ฟังกันเสมอ