คำธรรมดา

ภาษาอังกฤษ


n simple word
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันนี้คำว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ดูจะเป็นคำธรรมดาที่ได้ยินได้ฟังกันเสมอ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top