คำต้องห้าม

ภาษาอังกฤษ


n taboo
คำอธิบาย: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: offensive word , prohibited word , lewd word , profanity , obscenity , obscene word