คำติชม

ภาษาอังกฤษ


n criticism
คำที่เกี่ยวข้อง: comment , remark