คำดูถูก

ภาษาอังกฤษ


n contempt
ความหมายเหมือนกับ: คำปรามาส
คำที่เกี่ยวข้อง: disdain , scorn
n contempt
ความหมายเหมือนกับ: คำดูแคลน , คำดูถูกดูแคลน
คำที่เกี่ยวข้อง: disdain , scorn , derision
คำตรงข้าม: คำยกย่องชมเชย