คำคุณศัพท์

ภาษาอังกฤษ


n adjective
คำอธิบาย: คำในภาษาหมวดหนึ่ง เกิดร่วมกับคำนามเพื่อบอกคุณสมบัติ ลักษณะ เป็นต้น ของคำนาม
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: คุณศัพท์
ตัวอย่างประโยค: บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนะนำนักข่าวให้ใช้คำคุณศัพท์เท่าที่จำเป็น