คำขานรับ

ภาษาอังกฤษ


n answer
ความหมายเหมือนกับ: คำตอบรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: reply
ตัวอย่างประโยค: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป