คำขอร้อง

ภาษาอังกฤษ


n request
ความหมายเหมือนกับ: คำร่ำร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: appeal , desire