คำขอร้อง

ภาษาอังกฤษ


n request
ความหมายเหมือนกับ: คำร่ำร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: appeal , desire


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top