คำขยาย

ภาษาอังกฤษ


n modifier
ตัวอย่างประโยค: ประโยคที่ใช้ในปัจจุบันนี้มักเป็นประโยคหรือวลีซึ่งประกอบขึ้นด้วยคำหลักและคำขยายเป็นส่วนมาก