คำกล่าวหา

ภาษาอังกฤษ


n charge
คำที่เกี่ยวข้อง: accusation , complaint
ตัวอย่างประโยค: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง