คำกล่าวหา

ภาษาอังกฤษ


n charge
คำที่เกี่ยวข้อง: accusation , complaint
ตัวอย่างประโยค: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top