คำกล่าวนำ

ภาษาอังกฤษ


n introduction
คำอธิบาย: คำพูดนำขึ้นก่อนเนื้อหาหรือรายละเอียดอื่นๆ
ความหมายเหมือนกับ: บทกล่าวนำ