คำกริยาวิเศษณ์

ภาษาอังกฤษ


n adverb
คำอธิบาย: หมวดคำประเภทหนึ่ง ทำหน้าที่ขยายคำกริยา
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษณ์
ตัวอย่างประโยค: คำกริยาวิเศษณ์ช่วยเน้นความหมายของคำกริยาวิเศษณ์ที่ปรากฏร่วมด้วยให้หนักแน่นขึ้น