คาเฟ่

ภาษาอังกฤษ


n caf?
คำอธิบาย: ร้านอาหารที่มีการแสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: supper club
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงการแข่งขันบอลโลกสถานเริงรมย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ คาราโอเกะ ผับ ตลอดจนดิสโกเธกต่างเอาใจลูกค้า โดยการเปิดโทรทัศน์ให้ลูกค้าได้ดูการถ่ายทอดสด