คาวปลา

ภาษาอังกฤษ


n mucus of fish
คำอธิบาย: เมือกที่ติดตัวปลา
คำที่เกี่ยวข้อง: raw and fishy smell , raw and fishy odour
ตัวอย่างประโยค: ผู้สื่อข่าวแสดงท่าราวกับแมวที่ได้กลิ่นคาวปลา