คาว

ภาษาอังกฤษ


adj fishy
คำอธิบาย: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
ความหมายเหมือนกับ: กลิ่นคาว
คำที่เกี่ยวข้อง: stinking , smelly
ตัวอย่างประโยค: เรากินปลาทุกอย่างจากทะเลแม้กระทั่งปลาฉลามและกระเบนที่มีกลิ่นคาวจัดมาก
v be fishy
คำอธิบาย: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
ความหมายเหมือนกับ: กลิ่นคาว
คำที่เกี่ยวข้อง: be stinking , be smelly , have a strong smell
ตัวอย่างประโยค: เวลาทำปลาต้องระวังไม่ให้ปลายมีดทิ่มลึกถึงก้างกลางเนื้อเพราะปลาจะคาว
adj scandal (n)
ความหมายเหมือนกับ: เสื่อมเสีย , มัวหมอง , มลทิน
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงกับวงการบันเทิงคงไม่พ้นเรื่องข่าวคาว