คาร์โบรันดัม

ภาษาอังกฤษ


n carborundum
คำอธิบาย: สารสีดำแข็งมาก ชื่อเคมีว่า ซิลิคอนคาร์ไบด์ ใช้ประโยชน์ทำหินขัด ใช้ผสมกับคอนกรีตเพื่อทำขั้นบันไดตึก ใช้ทำวัสดุทนไฟ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top