คาร์โบรันดัม

ภาษาอังกฤษ


n carborundum
คำอธิบาย: สารสีดำแข็งมาก ชื่อเคมีว่า ซิลิคอนคาร์ไบด์ ใช้ประโยชน์ทำหินขัด ใช้ผสมกับคอนกรีตเพื่อทำขั้นบันไดตึก ใช้ทำวัสดุทนไฟ