คาราเต้

ภาษาอังกฤษ


n karate
คำอธิบาย: ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า โดยการใช้อวัยวะต่างๆ เช่นมือ เท้า ศอก ศีรษะ ที่ฝึกจนแข็งแกร่งแล้ว มีแพร่หลายในญี่ปุ่นและเกาหลี
ตัวอย่างประโยค: เขาเล่นคาราเต้ทีมชาติให้กับประเทศญี่ปุ่น