คาราคาซัง

ภาษาอังกฤษ


v be unfinished
คำอธิบาย: ยังไม่เสร็จ, ยังไม่แล้ว
ความหมายเหมือนกับ: คั่งค้าง , ติดอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: be undone , be pending , be incomplete
ตัวอย่างประโยค: ในเรื่องปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ปัจจุบันนี้ก็ยังคาราคาซังอยู่
adj unfinished
คำอธิบาย: ยังไม่เสร็จ, ยังไม่แล้ว
ความหมายเหมือนกับ: คั่งค้าง , ติดอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: undone , pending , be incomplete
ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารในกรมการศาสนาเองก็รู้ดีว่า ไม่มีหนทางที่จะแก้ปัญหาคาราคาซังนี้ได้