คายกคณะ

ภาษาอังกฤษ


n choir
คำอธิบาย: หมู่คนผู้ขับร้อง
ความหมายเหมือนกับ: ลูกคู่
คำที่เกี่ยวข้อง: chorus , singer
ตัวอย่างประโยค: เขาเหล่านั้นเป็นคายกคณะอยู่ในโบสถ์