คาย

ภาษาอังกฤษ


v spit out
คำอธิบาย: ใช้ลิ้นดุนหรือบ้วนของออกจากปาก
ความหมายเหมือนกับ: บ้วน
คำที่เกี่ยวข้อง: disgorge , spew , expectorate
คำตรงข้าม: อม
ตัวอย่างประโยค: เศษอาหารที่นักศึกษาคายไว้บนโต๊ะจะมีชาวนามาเก็บไปใช้เลี้ยงสัตว์
v emit
คำอธิบาย: ปล่อยออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: give off , evolve , secrete , eject , exude , discharge
ตัวอย่างประโยค: ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว
v untwine
คำอธิบาย: อาการของสิ่งที่ติดแน่นเลื่อนออกจากที่เดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: unwind , unroll
ตัวอย่างประโยค: เมื่อขอปล่อยล้อนั้นเป็นอิสระก็ทำให้สปริงคายขดออก
v reveal
ความหมายเหมือนกับ: เปิดเผย , แสดงออก
คำที่เกี่ยวข้อง: disclose , tell , inform , uncover
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกทรมานอย่างสาหัสเพื่อให้คายความลับของทางรัฐบาล
adj itchy
ความหมายเหมือนกับ: ระคาย , คัน
คำที่เกี่ยวข้อง: irritating
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเดินมาถึงทุ่งหญ้าคาด้วยใบบางๆ ทั้งคม ทั้งคาย ทำให้ฉันเคืองระคายผิว แต่พอเดินทิ้งช่วงห่างออกไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้น