คาบลูกคาบดอก

ภาษาอังกฤษ


adj ambiguous
คำอธิบาย: ตกอยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกันโดยไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไหน
ความหมายเหมือนกับ: ไม่แน่นอน , ก้ำกึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: borderline , equivocal , uncertain
คำตรงข้าม: แน่นอน
ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์การเมืองของไทยตกอยู่ในสภาพคาบลูกคาบดอก เอาแน่เอานอนไม่ได้