คาบ

ภาษาอังกฤษ


v inform
คำอธิบาย: แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: tell , communicate the news , pass on the information
ตัวอย่างประโยค: เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก
v hold in the mouth
คำอธิบาย: เอาปากหรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างปากงับหนีบไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: hold between one´s lips , catch , carry
ตัวอย่างประโยค: แม่นกจะคาบเอาขี้ของตัวเองและของลูกนกทิ้งออกมานอกรัง
n plane
ความหมายเหมือนกับ: พื้นหน้าเรียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: plain
n period
คำอธิบาย: ระยะเวลาที่เวียนรอบ
ความหมายเหมือนกับ: หน , ครั้ง , ช่วงเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: time
ตัวอย่างประโยค: พวกเราจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 คาบหรือ 1 ชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์