คานอำนาจ

ภาษาอังกฤษ


v counterbalance
ความหมายเหมือนกับ: ถ่วงอำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: counterpoise
ตัวอย่างประโยค: การแก้ปัญหาทำในแนวคิดที่ว่าให้มีกรรมการหลายชุดและให้กรรมการมาคานอำนาจซึ่งกันและกัน