คานหาม

ภาษาอังกฤษ


n litter
คำอธิบาย: ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม
ความหมายเหมือนกับ: เกี้ยว , แคร่หาม
คำที่เกี่ยวข้อง: stretcher , palanquin
ตัวอย่างประโยค: เขาพึ่งปลดคานหามลงจากบ่า