คาดเดา

ภาษาอังกฤษ


v guess
ความหมายเหมือนกับ: เดา
คำที่เกี่ยวข้อง: predict , anticipate , speculate , presume , conjecture
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนก็อยากมีความสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจกันทั้งนั้นว่าจะดีขึ้นหรือเลวลง