คาดหมัด

ภาษาอังกฤษ


v wrap a piece of cloth around one´s palm
คำอธิบาย: เอาเชือกพันมือเพื่อเตรียมชกมวย
คำที่เกี่ยวข้อง: prepare for fighting
ตัวอย่างประโยค: นักมวยฝ่ายแดงกำลังคาดหมัด